Buty-Joko Buty-Joko

Półbuty trekkingowe Wojas 9377-41 czarny

369.00 zł
Buty online - Wojas oraz inne marki

Glany Steel 105/106/O, 10 dziur czarne

359.00 zł
Buty online - Wojas oraz inne marki

Trzewiki trekkingowe skórzane Wojas 9600-91 czarne

379.00 zł
Buty online - Wojas oraz inne marki

Reklamacje

 1. Wszystkie towary dostępne w sklepie są oryginalne, w pierwszym gatunku, fabrycznie nowe. Na wszystkie oferowane przez nas produkty przysługują Klientowi uprawnienia z tytułu odpowiedzialnosci sprzedawcy za wady towaru w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym (rekojmia za wady towaru) przez okres 2 lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Produkt pozbawiony wad.
 3. Sprzedawca uwzględnia reklamacje Klientów w przypadku wady Produktu (wady prawnej, jak również wady fizycznej - niezgodności Produktu z umową), istniejącej w chwili jego wydania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 wraz z późn. zm.) - art. 556 i n. k.c..
 4. Postanowienia dotyczce reklamacji produktu -rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi, z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej zakupionego przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży od dnia 1 stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązujcym odnia 1 stycznia 2023 r. w szczegółności art. 43a-43g Ustawy o Prawach Konsumenta.Przepisy te określają w szczególnoci podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności produktu z umową sprzedaży.
 5. Klient może żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, pozbawiony wad.
 6. Reklamacje związane z wadami towaru należy odesłać na adres firmy:

  Motyl Jolanta - JOKO
  ul. Szczecińska 48/1
  26-600 Radom
 7. Przy składaniu reklamacji związanej z wadą Produktu, Klient może także skorzystać z gotowego formularza reklamacyjnego, możliwego do pobrania tutaj. Zaleca się podanie jak największej ilości informacji na temat okoliczności będących przedmiotem reklamacji - ułatwi to i przyspieszy proces jej rozpatrywania. Możliwa jest również wysyłka do paczkomatu po wczesniejszym zgłoszeniu takiej chęci telefonicznie lub mailowo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 8. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Brak ustosunkowania się przez Sprzedawcę do żądania w zakreślonym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał żądanie za uzasadnione.
 9. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar posiadający wadę zostanie naprawiony albo wymieniony na nowy, pozbawiony wad. W przypadku, gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Klient uprawniony jest do żądania obniżenia ceny towaru albo odstąpienia od umowy, z tym zastrzeżeniem, że odstąpienie przez Klienta od umowy w takiej sytuacji jest możliwe, gdy niezgodność towaru z umową ma charakter istotny. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.
 10. Klient traci uprawnienia związane z okolicznością występowania wady Produktu, tj. uprawnienie do żądania naprawy albo wymiany na nowy oraz uprawnienie do obniżenia ceny towaru albo odstąpienia od umowy, jeżeli nie zawiadomi Sprzedawcy o wadzie w przeciągu roku od jej stwierdzenia.

 

W razie wątpliwości, proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

tel. komórkowy: 692-019-500 (opłata standardowa jak za połączenie według cennika operatora)
e-mail: jolmot2@gmail.com

Potwierdzenie powyższych procedur reklamacyjnych , jak również informacje bardziej szczegółowe znajdą Państwo również w Regulaminie, umieszczonym tutaj.

 

Aby wpisać się na naszą listę mailingową proszę podać swój adres e-mail. Jeśli chcesz się wypisać wpisz ponownie swój adres. Otrzymuj informacje o nowościach i promocjach.