Buty-Joko Buty-Joko

Wojas półbuty welurowe 1205-61 czarne

209.00 zł
Buty online - Wojas oraz inne marki

Półbuty skórzane casual Wojas 7004-51 czarne

259.00 zł
Buty online - Wojas oraz inne marki

Półbuty trekkingowe Wojas 0601-93 kamień

249.00 zł
Buty online - Wojas oraz inne marki

Reklamacje

 1. Wszystkie towary dostępne w sklepie są oryginalne, w pierwszym gatunku, fabrycznie nowe. Na wszystkie oferowane przez nas produkty przysługują Klientowi uprawnienia z tytułu odpowiedzialnosci sprzedawcy za wady towaru w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym (rekojmia za wady towaru) przez okres 2 lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Produkt pozbawiony wad.
 3. Sprzedawca uwzględnia reklamacje Klientów w przypadku wady Produktu (wady prawnej, jak również wady fizycznej - niezgodności Produktu z umową), istniejącej w chwili jego wydania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 wraz z późn. zm.) - art. 556 i n. k.c..
 4. Klient może żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, pozbawiony wad.
 5. Reklamacje związane z wadami towaru należy odesłać  na adres firmy:

  Sklep obuwniczy
  Motyl Jolanta - JOKO
  ul. Żeromskiego 32 
  26-600 Radom

  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: joko@buty-joko.pl. Przy składaniu reklamacji związanej z wadą Produktu, Klient może także skorzystać z gotowego formularza reklamacyjnego, możliwego do pobrania tutaj. Zaleca się podanie jak największej ilości informacji na temat okoliczności będących przedmiotem reklamacji - ułatwi to i przyspieszy proces jej rozpatrywania.

 6. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni. Brak ustosunkowania się przez Sprzedawcę do żądania w zakreślonym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał żądanie za uzasadnione.
 7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar posiadający wadę zostanie naprawiony albo wymieniony na nowy, pozbawiony wad. W przypadku, gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Klient uprawniony jest do żądania obniżenia ceny towaru albo odstąpienia od umowy, z tym zastrzeżeniem, że odstąpienie przez Klienta od umowy w takiej sytuacji jest możliwe, gdy niezgodność towaru z umową ma charakter istotny. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.
 8. Klient traci uprawnienia związane z okolicznością występowania wady Produktu, tj. uprawnienie do żądania naprawy albo wymiany na nowy oraz uprawnienie do obniżenia ceny towaru albo odstąpienia od umowy, jeżeli nie zawiadomi Sprzedawcy o wadzie w przeciągu roku od jej stwierdzenia.

 

W razie wątpliwości, proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

tel. komórkowy: 692-019-500 (opłata standardowa jak za połączenie według cennika operatora)
e-mail: joko@buty-joko.pl

Potwierdzenie powyższych procedur reklamacyjnych , jak również informacje bardziej szczegółowe znajdą Państwo również w Regulaminie, umieszczonym tutaj.

Aby wpisać się na naszą listę mailingową proszę podać swój adres e-mail. Jeśli chcesz się wypisać wpisz ponownie swój adres. Otrzymuj informacje o nowościach i promocjach.